Kowalska, M. (2022). Biblioteki i media w czasie pandemii COVID-19. Bibliografia selektywna (od września 2021 do marca 2022 roku). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(34), 139–141. https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.07