Andrysiak, E. (2015). TEMPUS LIBRI 2014 VI międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja „Książki w przemianach czasu” Český Krumlov, 23–26 października 2014 r. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(21), 115–124. https://doi.org/10.18778/0860-7435.21.10