Walczak-Niewiadomska, A. (2016). Spis prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011–2015. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(22-23), 133–157. https://doi.org/10.18778/0860-7435.22.23.09