Brzuska-Kępa, A., & Kępa, R. (2016). „Zilustrować niewysławialne” – o obrazach w filozoficznych picturebookach dla dzieci. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(22-23), 45–64. https://doi.org/10.18778/0860-7435.22.23.04