Walczak-Niewiadomska, A. (2021). Spis prac licencjackich, magisterskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2016–2020. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(32), 117–133. https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.06