Mikosz, J. (2021). Funkcje sandomierskiej prasy kulturalnej na przykładzie „Stron Sandomierskich” (2002–2003) oraz „Goworka” (2004–2006). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(32), 43–68. https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.03