(1)
Brzuska-Kępa, A. „Przestrzenie Literatury Dla młodego Czytelnika Perspektywa Niemiecka I polska” (Oświęcim 19–20 Października 2017). FLib 2018, 1, 131-136.