(1)
Andrysiak, E.; Obała, E. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura książki W Humanistyce współczesnej” (Wrocław, 23–24 Listopada 2016 r.). FLib 2017, 1, 171-182.