(1)
Sadowska, W. Dostępność Strony Internetowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego W świetle Badań własnych. FLib 2023, 1, 107-126.