(1)
Kowalska, M. Biblioteki I Media W Czasie Pandemii COVID-19. Bibliografia Selektywna (od wrzeĊ›nia 2021 Do Marca 2022 Roku). FLib 2022, 1, 139-141.