(1)
Brzuska-Kępa, A. Profesor Jerzy Mikułowski-Pomorski (1937–2020) – Wspomnienie. FLib 2021, 1, 157-159.