[1]
Brzuska-Kępa, A. 2018. „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika Perspektywa niemiecka i polska” (Oświęcim 19–20 października 2017). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. 1, 26 (cze. 2018), 131–136. DOI:https://doi.org/10.18778/0860-7435.26.09.