[1]
Sadowska, W. 2023. Dostępność strony internetowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w świetle badań własnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. 1, 36 (sie. 2023), 107–126. DOI:https://doi.org/10.18778/0860-7435.36.05.