[1]
Kowalska, M. 2022. Konferencje i szkolenia online zorganizowane w Polsce w czasie pandemii COVID-19 – wybór (od listopada 2021 do marca 2022 roku). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. 1, 34 (sie. 2022), 143–152. DOI:https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.08.