[1]
Andrysiak, E. i Obała, E. 2016. Sprawozdanie z konferencji „Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog” (Łódź, 29–30 maja 2015 r.). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. 1, 22-23 (grudz. 2016), 203–208. DOI:https://doi.org/10.18778/0860-7435.22.23.15.