[1]
Spodenkiewicz, P. 2021. Polonica dotyczące Wiosny Ludów z kolekcji Georga Friedlaendera w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. 1, 32 (wrz. 2021), 11–18. DOI:https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.01.