Biernacka, Michalina Beata, i Beata Grochala-Woźniak. „Cele I Kierunki Rozwoju Glottodydaktyki Polonistycznej – rozważania Na Koniec 2023 Roku”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 30 (luty 16, 2024): 9–19. Udostępniono czerwiec 21, 2024. https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/19424.