Biernacka, Michalina Beata. „Rozwijanie działań Mediacyjnych Od Poziomu Podstawowego – Na przykładzie Kursu języka Polskiego Jako Obcego Dla studentów Stomatologii”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 30 (luty 16, 2024): 265–282. Udostępniono czerwiec 23, 2024. https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/18278.