Biernacka, Michalina Beata, i Beata Grochala-Woźniak. „Cele I Kierunki Rozwoju Glottodydaktyki Polonistycznej – rozważania Na Koniec 2023 Roku”. 2023. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 30, luty 2024, s. 9-19, doi:10.18778/0860-6587.30.01.