Marciniak-Firadza, Renata. „Jak Logopeda może Wspomagać rozwój Kompetencji językowych I Komunikacyjnych Dziecka uczącego Się Jpjo Jpj2 (w Odniesieniu Do Dzieci Z Ukrainy)”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 30, grudzień 2023, s. 319-35, doi:10.18778/0860-6587.30.20.