Biernacka, Michalina Beata. „Rozwijanie działań Mediacyjnych Od Poziomu Podstawowego – Na przykładzie Kursu języka Polskiego Jako Obcego Dla studentów Stomatologii”. 2023. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 30, luty 2024, s. 265-82, doi:10.18778/0860-6587.30.17.