Rabczuk, Anna. „Działania Mediacyjne Przeznaczone Dla Poziomu C1 – Implikacje Praktyczne”. 2023. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 30, luty 2024, s. 247-63, doi:10.18778/0860-6587.30.16.