[1]
A. Seretny, „Ocenianie stopnia znajomości słownictwa w kontekście jego nauczania: rzeczywistość, potrzeby, możliwości ”, KPC, t. 27, s. 389–405, grudz. 2020.