[1]
M. B. Biernacka, „Rozwijanie działań mediacyjnych od poziomu podstawowego – na przykładzie kursu języka polskiego jako obcego dla studentów stomatologii”, KPC, t. 30, s. 265–282, luty 2024.