Marciniak-Firadza, R. (2023) „Jak logopeda może wspomagać rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dziecka uczącego się jpjo/jpj2 (w odniesieniu do dzieci z Ukrainy)”, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, s. 319–335. doi: 10.18778/0860-6587.30.20.