Gaze, M. (2024) „Glottodydaktyczna świadomość lingwistyczna nauczycieli szkół publicznych uczących osoby z doświadczeniem migracji”, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, s. 71–87. doi: 10.18778/0860-6587.30.05.