Tsai, N. (2024) „Uczenie się języka polskiego z wykorzystaniem Duolingo przez tajwańską studentkę – strategie nauki i przydatność aplikacji”, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, s. 163–188. doi: 10.18778/0860-6587.30.11.