Rabczuk, A. (2024) „Działania mediacyjne przeznaczone dla poziomu C1 – implikacje praktyczne”, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, s. 247–263. doi: 10.18778/0860-6587.30.16.