Biernacka, Michalina Beata, i Beata Grochala-Woźniak. (2023) 2024. „Cele I Kierunki Rozwoju Glottodydaktyki Polonistycznej – rozważania Na Koniec 2023 Roku”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 30 (luty):9-19. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.01.