Marciniak-Firadza, Renata. 2023. „Jak Logopeda może Wspomagać rozwój Kompetencji językowych I Komunikacyjnych Dziecka uczącego Się Jpjo Jpj2 (w Odniesieniu Do Dzieci Z Ukrainy)”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 30 (grudzień):319-35. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.20.