Biernacka, Michalina Beata. (2023) 2024. „Rozwijanie działań Mediacyjnych Od Poziomu Podstawowego – Na przykładzie Kursu języka Polskiego Jako Obcego Dla studentów Stomatologii”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 30 (luty):265-82. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.17.