Rabczuk, Anna. (2023) 2024. „Działania Mediacyjne Przeznaczone Dla Poziomu C1 – Implikacje Praktyczne”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 30 (luty):247-63. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.16.