BIERNACKA, Michalina Beata; GROCHALA-WOŹNIAK, Beata. Cele i kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej – rozważania na koniec 2023 roku. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, [S. l.], v. 30, p. 9–19, 2024. DOI: 10.18778/0860-6587.30.01. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/19424. Acesso em: 21 cze. 2024.