Marciniak-Firadza, R. (2023). Jak logopeda może wspomagać rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dziecka uczącego się jpjo/jpj2 (w odniesieniu do dzieci z Ukrainy). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 319–335. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.20