Gaze, M. (2024). Glottodydaktyczna świadomość lingwistyczna nauczycieli szkół publicznych uczących osoby z doświadczeniem migracji. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 71–87. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.05 (Original work published 7 grudzień 2023)