Biernacka, M. B. (2024). Rozwijanie działań mediacyjnych od poziomu podstawowego – na przykładzie kursu języka polskiego jako obcego dla studentów stomatologii. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 265–282. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.17 (Original work published 7 grudzień 2023)