Tsai, N. (2024). Uczenie się języka polskiego z wykorzystaniem Duolingo przez tajwańską studentkę – strategie nauki i przydatność aplikacji. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 163–188. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.11 (Original work published 7 grudzień 2023)