(1)
Seretny, A. Ocenianie Stopnia znajomości słownictwa W kontekście Jego Nauczania: Rzeczywistość, Potrzeby, możliwości . KPC 2020, 27, 389-405.