(1)
Biernacka, M. B.; Grochala-Woźniak, B. Cele I Kierunki Rozwoju Glottodydaktyki Polonistycznej – rozważania Na Koniec 2023 Roku. KPC 2024, 30, 9-19.