(1)
Biernacka, M. B. Rozwijanie działań Mediacyjnych Od Poziomu Podstawowego – Na przykładzie Kursu języka Polskiego Jako Obcego Dla studentów Stomatologii. KPC 2024, 30, 265-282.