[1]
Seretny, A. 2020. Ocenianie stopnia znajomości słownictwa w kontekście jego nauczania: rzeczywistość, potrzeby, możliwości . Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. 27, (grudz. 2020), 389–405. DOI:https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.22.