[1]
Marciniak-Firadza, R. 2023. Jak logopeda może wspomagać rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dziecka uczącego się jpjo/jpj2 (w odniesieniu do dzieci z Ukrainy). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. 30, (grudz. 2023), 319–335. DOI:https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.20.