[1]
Biernacka, M.B. 2024. Rozwijanie działań mediacyjnych od poziomu podstawowego – na przykładzie kursu języka polskiego jako obcego dla studentów stomatologii. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. 30, (luty 2024), 265–282. DOI:https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.17.