Mokras-Grabowska, J. (2021) „Współczesne trendy w miejskim ogrodnictwie działkowym na przykładzie wybranych rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w Warszawie”, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 34(6), s. 99–105. doi: 10.18778/2543-9421.06.09.