Jaskulski, M., Lechowski, Łukasz i Nalej, M. (2020) „ Zmiany pokrycia terenu na wybranych obszarach południowych obrzeży Łodzi w latach 1973–2017: studium przypadku ”, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 33(5), s. 21–29. doi: 10.18778/2543-9421.05.02.