Sikorski, Dominik. 2022. „Przemiany Demograficzne Wybranych terenów przemysłowych I poprzemysłowych We Wrocławiu W XXI Wieku”. Konwersatorium Wiedzy O Mieście 35 (7):39-46. https://doi.org/10.18778/2543-9421.07.04.