Sikorski, D. (2022). Przemiany demograficzne wybranych terenów przemysłowych i poprzemysłowych we Wrocławiu w XXI wieku. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 35(7), 39–46. https://doi.org/10.18778/2543-9421.07.04