Mokras-Grabowska, J. (2021). Współczesne trendy w miejskim ogrodnictwie działkowym na przykładzie wybranych rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w Warszawie. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 34(6), 99–105. https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.09