Jaskulski, M., Lechowski, Łukasz, & Nalej, M. (2020). Zmiany pokrycia terenu na wybranych obszarach południowych obrzeży Łodzi w latach 1973–2017: studium przypadku . Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 33(5), 21–29. https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.02