[1]
Mokras-Grabowska, J. 2021. Współczesne trendy w miejskim ogrodnictwie działkowym na przykładzie wybranych rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w Warszawie. Konwersatorium Wiedzy o Mieście. 34, 6 (grudz. 2021), 99–105. DOI:https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.09.